• Οκτώβριος 2023 – Οκτώβριος 2027 “European Materials Acceleration Center for Energy”, Cost Action CA22123, Καθ. Θ. Καρακασίδης: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Επ. Καθ. Φ. Σοφός: Μέλος

• Ιούνιος 2022 – Ιούνιος 2026 “Confined molecular systems: from a new generation of materials to the stars”, Πρόταση COST OC-2021-1-25045, Επ. Καθ. Α. Αβραμόπουλος: Μέλος

• Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2025 «Μultiscale modelling of environmental and free surface flows with particle-based methods (MOVEFREE)», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αρ. 4584 (Αναπλ. Ε.Υ.: Επ. Καθ. Φ. Σοφός, Μέλος: Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης, Ε.Υ.: Καθ. Α. Λιακόπουλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Brown, Η.Π.Α.

• Δεκέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2023 «Ένα υπολογιστικό πλαίσιο μικροσκοπικών υπολογισμών και μακροσκοπικών προβλέψεων με καινοτόμες μεθόδους μηχανικής μάθησης», Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (Ε.Υ.: Επ. Καθ. Φ. Σοφός).

• Αύγουστος 2021 – Αύγουστος 2022 «Μultiscale water desalination assisted by machine learning techniques (ULTRAS_ML)», ΕΔΕΤ – ARIS HPC 11th CALL (Ε.Υ.: Επ. Καθ. Φ. Σοφός).

• Μάρτιος 2020 – Μάιος 2021 «Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων στις ανθρώπινες αρτηρίες», Υποστήριξη δράσης νέων ερευνητών (Ε.Υ.: Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης).

• Μάρτιος 2014 – Σεπτέμβριος 2015 “Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery”, Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης, Επ. Καθ. Φ. Σοφός).

• Φεβρουάριος 2012 – Σεπτέμβριος 2012, EU GASMEMS project (FP7 People), “Temperature measurements in 2-D microflows”, Stokes Institute, University of Limerick, IE (Επ. Καθ. Φ. Σοφός ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής – Marie-Curie Experienced Researcher)

• Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011, Καθ. Καρακασίδης, Ανώτερος Ερευνητής, «Ατομική προσομοίωση πεπτιδίων», Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης)

• Ιούλιος 2007 – Δεκέμβριος 2008 «Ατομική μοντελοποίηση διεπαφών οξειδίου», Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών (Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης)

• Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2008 «Αριθμητική μοντελοποίηση και πειραματική μελέτη ροών σε μικρο- και νανοκλίμακα», Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Καθ. Τ.Ε. Καρακασίδης, Επ. Καθ. Φ. Σοφός ως υποψ. διδάκτορας).