Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών
35100, Λαμία
Ελλάδα


Διευθυντής
Καθηγητής Καρακασίδης Θεόδωρος
Τηλ. : (+30) 22310-60280
E-mail : thkarak [at] uth.gr