Το Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης» – «ComPhy Lab» ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό να καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο:

α) να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες και την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους εξής τομείς:

1. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης: τόσο σε στερεή και ρευστή κατάσταση, όσο και σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες: νανοκλίμακα, μικροκλίμακα, μακροκλίμακα.

2. Θεωρητικές και Υπολογιστικές μέθοδοι και τεχνικές σε πολλαπλές κλίμακες στη Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης και στην Επιστήμη των Υλικών.

3. Μελέτη και ανάλυση φυσικοχημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.

4. Μέθοδοι μελέτης, ανάλυσης συμπεριφοράς και πρόβλεψης ιδιοτήτων πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων με χρήση αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων προσομοίωσης μαζί με ανάλυση δεδομένων.

β) να διεξάγει έρευνα με επίκεντρο:

1. Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.

2. Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη συστημάτων που παρουσιάζουν αναλογίες με συστήματα συμπυκνωμένης ύλης (όπως οικονομικά, κοινωνικά και άλλα φυσικά συστήματα πολύπλοκης συμπεριφοράς και αλληλεπιδράσεων).

3. Πειραματική μελέτη και ανάλυση φυσικοχημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.

4. Σχεδιασμός νέων υλικών για εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών μεθόδων σε πολλαπλές κλίμακες και κατάλληλων πειραματικών τεχνικών διαδικασιών.